Hội nghị tổng kết hoạt động cụm thi đua UBMTTQ Việt Nam các tỉnh Nam sông Hậu năm 2020

27/11/2020 - 10:33

 - Ngày 27-11, tại TP. Châu Đốc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua UBMTTQVN cụm thi đua các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

A A

Quang cảnh Hội nghị

Đại diện UBMTTQ Việt Nam các tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động thi đua cụm các tỉnh Nam sông Hậu năm 2020, với các kết quả nổi bật trong công tác tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19 và công tác giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; công tác củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, văn hóa của đất nước. .

Tại hội nghị, đại diện UBMTTQVN các tỉnh đã thảo luận, nêu bật các mô hình mới, cách làm hay trong công tác mặt trận tại địa phương…

THANH TIẾN