Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

17/01/2022 - 15:19

 - Sáng 17-1, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Thanh Long chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Ngô Hồng Yến tham dự tại điểm cầu An Giang.

A A

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu An Giang

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Thanh Long đánh giá cao nỗ lực của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị các đơn vị, cán bộ y tế trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các quy định, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của Bộ Y tế và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, tăng cường đổi mới quy trình chăm sóc, theo dõi sức khỏe với cán bộ cấp cao của Đảng, nhà nước; rà soát cách thức tổ chức hoạt động của đội ngũ bác sỹ được phân công theo dõi sức khỏe cán bộ cấp cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đạt trình độ tiên tiến để vừa chăm sóc sức khỏe cán bộ, vừa để chăm sóc sức khỏe nhân dân.

TRỌNG TÍN