Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

15/05/2020 - 19:53

 - Ngày 15-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì điểm cầu An Giang.

A A

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu An Giang

Năm 2019, cả nước đã xảy ra 16/21 loại hình thiên tai, như: hạn hán, xâm nhập mặn, nắng nóng, mưa lớn, ngập lụt… gây tổng thiệt hại kinh tế trên 7.000 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 11 người chết và mất tích; trên 44.000 nhà dân bị sập đổ, hư hại, tốc mái; trên 100.000ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại gần 3.183 tỷ đồng

Năm 2020, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai phối hợp Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước tích cực xây dựng nguồn nhân lực, vật lực phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Khẩn trương kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai; rà soát, điều chỉnh quy chế hoạt động, phân công rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng thành viên để bảo đảm hiệu quả hoạt động của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai các cấp.

Tổ chức đào tạo, tập huấn cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai và cộng đồng bằng các hình thức phong phú, dễ áp dụng; sử dụng hiệu quả quỹ PCTT tại các địa phương trong các giai đoạn phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai...

Đối với tỉnh An Giang, đề xuất trung ương hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên; các hạng mục cấp bách của dự án hệ thống thủy lợi vùng cao (giai đoạn 2) cho 2 huyện miền núi: Tri Tôn và Tịnh Biên; xây dựng 31 cụm, tuyến dân cư để bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai cho 8.635 hộ dân...

THANH TIẾN