Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đơn vị số 4 huyện Châu Thành

02/11/2021 - 18:06

 - Sáng 2-11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị số 4 huyện Châu Thành tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp, thảo luận các văn kiện, báo cáo, tờ trình tại kỳ họp cuối năm 2021 HĐND tỉnh sắp tới.

A A

Tại cuộc họp, các đại biểu được thông qua các nội dung như báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; báo cáo về việc thực hiện không thu học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng thời, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; phát triển sản xuất nông nghiệp trong tình hình dịch bệnh…

Quang cảnh cuộc họp

L.H