Họp trực tuyến toàn quốc Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số

30/11/2021 - 20:07

 - Chiều 30-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu các bộ, ngành, cơ quan và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tham dự tại điểm cầu An Giang.

A A

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về kế hoạch chuyển đổi số những năm tới. Theo đó, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đặt mục tiêu từ năm 2022 đến năm 2025 thực hiện khoảng 53 chỉ tiêu hướng tới Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Riêng trong năm 2022, triển khai 18 nhiệm vụ, gồm: Phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng thông rộng toàn dân; phổ cập danh tính số toàn dân; phổ cập an toàn thông tin mạng toàn dân; phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; phổ cập học trực tuyến; phổ cập chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; phổ cập hóa đơn điện tử; thúc đẩy thương mại điện tử; phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức...

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số khẳng định, chuyển đổi số là xu thế chung của thế giới, song cũng là đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển đất nước. Phiên họp đầu tiên ra mắt Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số là bước triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về chuyển đổi số, với 3 trụ cột chính là Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Các bộ, ngành, địa phương tích cực hoàn thiện cơ sở dữ liệu; đầu tư, quan tâm, thúc đẩy triển khai chương trình phát triển công dân số; tích cực hợp tác giữa các địa phương tránh tình trạng cục bộ, phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thiện kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số trong năm 2022. Các bộ, ngành thành viên liên quan và địa phương bám sát kế hoạch chung để cụ thể hóa theo chức năng nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số phát biểu tại phiên họp

Các điểm cầu tham dự phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tham dự tại điểm cầu An Giang

TRỌNG TÍN