Hướng dẫn giáo viên, học sinh dạy và học qua mạng internet

19/02/2020 - 06:45

 - Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai hướng dẫn giáo viên, học sinh dạy và học qua mạng internet (dạy học trực tuyến) trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

A A

Theo đó, chủ yếu hướng dẫn học sinh tự học, giáo viên giao nhiệm vụ học tập cho học sinh nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức, học sinh làm bài và trả kết quả cho giáo viên qua mạng; ưu tiên tổ chức thực hiện đối với học sinh lớp 9 và học sinh THPT, khuyến khích các khối lớp dưới (nếu có đủ điều kiện).

Thủ trưởng các đơn vị công khai lịch gửi bài của giáo viên bộ môn và thời gian phản hồi kết quả học tập của học sinh để cha mẹ học sinh biết, theo dõi, hỗ trợ; đồng thời là căn cứ để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của giáo viên trong đơn vị.

V.L