Hướng dẫn quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo”

20/02/2020 - 19:16

 - Chiều 20-2, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, tập huấn, hướng dẫn công tác kế toán, quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo”. Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Từ Thanh Khiết và Nguyễn Thị Tuyết Minh chủ trì tại đầu cầu An Giang.

A A

Đại biểu tham dự hội nghị đầu cầu An Giang

Các đại biểu được hướng dẫn công tác hướng dẫn công tác kế toán quỹ “Vì người nghèo” theo thông tư số 103/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính; hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán trong hoạt động quản lý hoạt động thu, chi của nguồn quỹ "Vì người nghèo"; quy chế vận động, quản lý, sử dụng quỹ "Vì người nghèo"…

Thông qua tập huấn giúp lãnh đạo UBMTTQ và cán bộ phụ trách kế toán của UBMTTQ các địa phương, cơ sở nắm vững và thực hiện đúng nguyên tắc cơ bản trong công tác kế toán, quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo”, để vận dụng vào thực tiễn hiệu quả, đúng quy định.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU