Huy động tốt các nguồn lực chăm lo cho người nghèo

22/04/2019 - 08:17

 - Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, “Tương thân, tương ái”, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh nỗ lực thực hiện tốt công tác xã hội - từ thiện, các chính sách an sinh xã hội (ASXH), chăm lo cho người nghèo. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

A A

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, MTTQVN các cấp xác định công tác chăm lo cho người nghèo là thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội. Hàng năm, hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch vận động các nguồn lực hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo, cận nghèo phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. Công tác điều tra, khảo sát hộ nghèo, chính sách ASXH được thực hiện đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Các cấp, ngành và các địa phương triển khai thực hiện các hoạt động ASXH với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, ủng hộ. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, hiệu quả trong việc chăm lo cho người nghèo, giúp người dân thoát được nghèo, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm để người dân nâng cao thu nhập

MTTQVN các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào giảm nghèo bền vững, đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội. Từ năm 2014-2018, toàn tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 740 tỷ đồng, bình quân hàng năm vận động được gần 150 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đăng ký với Trung ương. Năm 2017, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 27-KH/TU phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tiết kiệm mỗi ngày ít nhất 1.000 đồng/người để góp phần thực hiện ASXH và các chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, xã hội công đoàn, khuyến học trong toàn tỉnh. Từ nguồn vận động, MTTQ các cấp đã cất mới 9.825 căn nhà và sửa chữa 2.055 căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi tặng quà Tết, hỗ trợ khó khăn đột xuất, trợ giúp học hành, hỗ trợ khám bệnh và sản xuất cho trên 1,4 triệu lượt hộ nghèo và thực hiện các chương trình ASXH trên địa bàn. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQVN tỉnh còn phối hợp với các ngành chức năng triển khai các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ người nghèo khi bị thiên tai, hỏa hoạn, sạt lở đất…

Để giúp người dân nâng cao đời sống, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người dân. Đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để làm giàu chính đáng, góp phần phát triển địa phương. Nổi bật nhất là các phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi của Hội Nông dân; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất của Liên đoàn Lao động; phong trào “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” của Đoàn thanh niên; xây dựng các tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn của Hội Liên hiệp Phụ nữ…

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng nhấn mạnh, phát huy những kết quả đạt được, MTTQVN các cấp trong tỉnh tăng cường đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, nhằm tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội đối với công tác chăm lo cho người nghèo. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội, mở rộng đối tượng vận động để thực hiện tốt các chương trình ASXH gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và đời sống văn hóa. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp trong hoạt động ASXH, chăm lo người nghèo, nhằm tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Đặc biệt, thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ “Vì người nghèo” các cấp, bảo đảm công khai, minh bạch, trợ giúp đúng đối tượng; tăng cường hoạt động cho vay vốn, tập huấn kỹ thuật sản xuất để hộ nghèo có cơ hội vươn lên. Qua đó, từng bước cải thiện dân sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Bài, ảnh: KHÁNH MY