Kết thúc Đại hội đảng viên Đảng bộ xã Định Mỹ lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025)

29/05/2020 - 19:16

 - Trong 2 ngày (28 và 29-5), Đảng bộ xã Định Mỹ (Thoại Sơn, An Giang) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

A A

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Định Mỹ khóa XIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) ra mắt đại hội

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Định Mỹ khóa XIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Trọng Danh được bầu Bí thư Đảng ủy.

Tại đại hội, các đại biểu đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ, gồm: nâng chất, giữ vững các tiêu chí và chỉ tiêu nông thôn mới đã đạt; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí và chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2020 – 2025; thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 232 triệu đồng; diện tích trồng màu đến cuối nhiệm kỳ đạt 57ha; phát triển mới 10 cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; huy động học sinh hàng năm ở các cấp học đạt 100% chỉ tiêu được giao...

PHƯƠNG LAN