Khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh An Giang cuối năm 2020

03/12/2020 - 10:23

 - Sáng 3-12, Thường trực HĐND tỉnh An Giang đã khai mạc kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và một số vấn đề khác có liên quan.

A A

Biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp

Trình bày các tờ trình tại kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết nhấn mạnh, kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, vừa kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2020, xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, vừa thảo luận định hướng phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Kỳ họp cũng xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh; chất vấn, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận các nội dung trọng điểm; thực hiện chất vấn ngắn gọn, có trọng tâm, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc.

Trong buổi sáng 3-12, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước trình bày báo cáo tình hình KT-XH năm 2020, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, tờ trình về kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng trình bày thông báo của UBMTTQVN tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2020.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học - Công nghệ đã trình bày tóm tắt 1 báo cáo và 13 tờ trình. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày tóm tắt các báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; báo cáo KT-XH 5 năm 2021-2025 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách.

Dự kiến chiều 3-12, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày tóm tắt các báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; báo cáo KT-XH 5 năm 2021-2025 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội. Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày tóm tắt các báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; báo cáo KT-XH 5 năm 2021-2025 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực pháp chế. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và Sở Nội vụ sẽ trình bày tóm tắt 4 tờ trình.

Thường trực HĐND tỉnh trình bày tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021. Các đại biểu tiến hành bầu bổ sung Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021). Sau đó, thảo luận tại tổ về tình hình KT-XH năm 2021 và các tờ trình UBND tỉnh.

Ngày 4-12, kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh sẽ bế mạc và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

NGÔ CHUẨN