Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh An Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021)

09/07/2020 - 08:03

 - Hôm nay (9-7), tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh An Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) khai mạc. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (9 và 10-7) nhằm kiểm điểm tình hình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) 6 tháng đầu năm; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2020 và một số vấn đề khác có liên quan.

A A

Tại kỳ họp sẽ thông qua các tờ trình: bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất tỉnh An Giang; Kế hoạch vốn và danh mục dự án các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương và tỉnh trên địa bàn tỉnh; phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020…

Nghị quyết quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết sáp nhập, điều chỉnh ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số trên địa bàn tỉnh…

Trong quá trình diễn ra kỳ họp, cử tri có thể liên hệ số điện thoại (0296)3.852.289 để phản ánh, kiến nghị hoặc trình bày nguyện vọng đối với kỳ họp.

T.T