Khai mạc liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2024

12/06/2024 - 08:26

Tối 11/6, tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức khai mạc liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2024.

Chú thích ảnh

Ban Tổ chức tặng hoa chào mừng 19 đơn vị tham gia Liên hoan. Ảnh: Quân Trang/TTXVN

Liên hoan quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên của 19 đơn vị kịch nói chuyên nghiệp trong và ngoài công lập tham gia với 23 vở diễn là những sản phẩm nghệ thuật đặc sắc, độc đáo của nền nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2024 là một trong những hoạt động cụ thể triển khai, thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng đã đề ra nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Đây cũng là hoạt động góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa nhân loại, phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” và nhiệm vụ chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021.

Chú thích ảnh

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Quân Trang/TTXVN

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, việc tổ chức Liên hoan nhằm phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình lao động, sáng tạo nghệ thuật. Đồng thời là dịp để các đơn vị bồi dưỡng năng lực nghệ sĩ, diễn viên kế cận, các diễn viên, nghệ sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng biểu diễn phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, thông qua Liên hoan là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương đánh giá đúng thực trạng của hoạt động của nghệ thuật Kịch nói, từ đó kịp thời đưa ra những phương thức hoạt động mới, khắc phục những tồn tại, thúc đẩy nghệ thuật Kịch nói phát triển phù hợp với thực tế của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân.

Chú thích ảnh

Vở diễn "Bến nước thời gian" của Nhà hát Tuổi trẻ tại Liên hoan. Ảnh: Quân Trang/TTXVN

Ngay sau lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức vở “Bến nước thời gian” do Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn.

Liên hoan kéo dài đến ngày 26/6.

Theo TTXVN