Khẳng định lịch sử 190 năm vùng đất An Giang

02/08/2022 - 07:19

 - Với sự đầu tư công phu, nghiêm túc, hàm lượng khoa học cao, cứ liệu rõ ràng, tin cậy, Hội thảo khoa học “An Giang 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022)” do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức tiếp tục khẳng định lịch sử đáng tự hào của vùng đất An Giang. Qua đó, tạo động lực để các thế hệ hôm nay và mai sau nối tiếp truyền thống cha ông, xây dựng An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

A A

Giá trị lịch sử

Tại hội thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh: “Theo sách Đại Nam thực lục chính biên ghi nhận 190 năm trước, vào ngày mùng 1 tháng 10 năm Nhâm Thìn (22/11/1832), năm Minh Mạng năm thứ 13, trong buổi thiết triều, sau khi nghe Bộ Lại trình tấu, vua Minh Mạng đã chỉ dụ bãi bỏ Gia Định Thành, lập 12 tỉnh từ Quảng Nam đến Hà Tiên, trong đó đổi “ngũ trấn” thành “lục tỉnh”, gồm: Biên Hòa, Phiên An, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Trải qua thăng trầm của lịch sử, nhất là trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vùng đất An Giang nhiều lần sáp nhập, chia cắt địa giới hành chính, thay đổi tên gọi khác nhau, như: Châu Đốc, Long Xuyên, Long Châu Hậu, Long Châu Tiền, Long Châu Hà, Long Châu Sa, An Giang, Châu Hà và đến năm 1976, tỉnh An Giang được tái lập đến nay”.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại Hội thảo khoa học “An Giang 190 năm hình thành và phát triển”

Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, việc các nhà nghiên cứu nỗ lực sưu tầm cứ liệu lịch sử để phục vụ cho Hội thảo khoa học “An Giang 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022)” không chỉ có ý nghĩa với An Giang mà còn là tài liệu quan trọng khẳng định lịch sử vùng đất Nam Bộ. 12 tỉnh từ Quảng Nam trở vào (được thành lập năm 1832) đều có thể sử dụng cứ liệu này để nhấn mạnh quá trình hình thành và phát triển.

Riêng với An Giang, là vùng đất địa đầu biên giới Tây Nam của Tổ quốc, đầu nguồn của dòng Cửu Long, có gần 100km tiếp giáp Campuchia nên có sứ mệnh lịch sử thiêng liêng. Suốt quá trình hình thành và phát triển, An Giang luôn giữ vai trò trọng yếu về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. An Giang còn là vùng “Địa linh - nhân kiệt” với nhiều giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, anh hùng và cách mạng, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính mến.

“Nhìn lại chặng đường 190 năm hình thành, phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang luôn vinh dự, tự hào và mãi ghi ơn các bậc tiền nhân đã khai khẩn, bảo vệ, xây dựng và phát triển vùng đất An Giang. Đây là dịp để chúng ta tìm hiểu, nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc hơn quá trình hình thành, những giá trị và đóng góp của An Giang trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, hội thảo là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, tiến tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang. Đây cũng là dịp thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ cha ông; đồng thời, hun đúc thế hệ hôm nay và mai sau có trách nhiệm ghi tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc; góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xứng đáng với các bậc hiền nhân

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho rằng, trải qua 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022), với nhiều thăng trầm lịch sử, An Giang là địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Các thế hệ lãnh đạo và nhân dân An Giang đã không ngừng phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên để xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, xứng tầm với công sức khai mở, vun bồi của những bậc tiền nhân.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, vùng đất và con người An Giang đã không ngừng bồi đắp và làm phong phú thêm những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, miệt mài sáng tạo những thành quả mới để khẳng định vị thế trên bản đồ đất nước. Đó là một hành trình xây đắp và kiến tạo để từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh có quy mô nền kinh tế thuộc nhóm đầu của khu vực ĐBSCL, cao hơn mức trung bình của cả nước.

An Giang tự hào là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo mẫu mực, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người chiến sĩ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người dân An Giang có truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm; cần cù, sáng tạo trong lao động; đoàn kết, nhân ái, giản dị, thủy chung trong cuộc sống.

“Nhìn lại chặng đường lịch sử 190 năm hình thành và phát triển, trong sâu thẳm mỗi người dân An Giang luôn tự hào và mãi mãi ghi ơn những thế hệ tiền nhân khai khẩn, bảo vệ, xây dựng và phát triển vùng đất An Giang tươi đẹp như ngày nay.

Kỷ niệm 190 năm cũng là mốc thời gian để chúng ta tìm hiểu, nghiên cứu đầy đủ hơn, sâu sắc hơn và làm rõ nét hệ giá trị của vùng đất, con người An Giang; về vai trò, vị trí, những đóng góp của An Giang trong tiến trình phát triển của dân tộc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội; tạo tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển tỉnh An Giang trong thời kỳ hội nhập và phát triển” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, các tư liệu, luận cứ khoa học được thảo luận, phân tích tại hội thảo đã làm sáng tỏ thêm về vai trò, giá trị của vùng đất và con người An Giang trong tiến trình lịch sử 190 năm hình thành và phát triển. Đồng thời, các đại biểu, tác giả, nhà nghiên cứu còn khuyến nghị những định hướng, giải pháp, góp phần đưa tỉnh An Giang phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, đặc biệt là tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, các tham luận tham gia Hội thảo khoa học “An Giang 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022)” đã thể hiện phương pháp tiếp cận đa chiều, trên quan điểm hệ thống, toàn diện, lịch sử cụ thể, thực tiễn, đổi mới và phát triển; có ý nghĩa tư tưởng chính trị sâu sắc, có hàm lượng khoa học cao, phản ánh thực tiễn đa dạng, phong phú trên chặng đường 190 năm hình thành và phát triển của tỉnh

 

NGÔ CHUẨN