Khen thưởng 52 tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chợ Mới

20/05/2024 - 17:04

 - Chiều 20/5, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) Nguyễn Thị Minh Kiều chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 ­CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự hội nghị

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thị Minh Kiều trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trao tặng Giấy khen 23 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trao Giấy khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thị Minh Kiều đề nghị cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp ở huyện tiếp tục phát huy ý thức tự giác, trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, quy định về những điều đảng viên không được làm, cũng như các quy định nêu gương.

Đặc biệt, cần làm tốt hơn nữa 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương, xem là giải pháp quan trọng xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cở sở bốn tốt”. Trong đó, cần chỉ đạo, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện những khâu đột phá, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề bức xúc, để tập trung giải quyết kịp thời, thỏa đáng, dứt điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Qua 3 năm thực hiện kết luận 01-KL/TW, Chợ Mới đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, với trên 180 mô hình học tập và làm theo Bác thiết thực, nhất là chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần làm cho tư tưởng, tấm gương của Bác ngày càng đi vào đời sống, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó nổi bật là phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo tham gia xây dựng nông thôn mới”, thực hiện 4 Đề án (cầu, đường, nhà, hoa) của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đến nay, đã huy động gần 86,4 tỷ đồng xây dựng 1.944 nhà ở cho hộ nghèo; trên 53,4 tỷ đồng xây dựng 121 cầu bê- tông; trên 96,6 tỷ đồng xây dựng 176 tuyến đường giao thông nông thôn, dài 175,654 km; gần 2 tỷ đồng trồng hoa và cây xanh tại 170 tuyến đường…

Dịp này, UBND huyện Chợ Mới đã trao Giấy khen 23 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

HẠNH CHÂU