Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong Bộ đội Biên phòng An Giang

19/06/2024 - 16:48

 - Ngày 19/6, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689-NQ/QUTW, ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng

10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thực hiện hiệu quả nghị quyết, kế hoạch của trên. Phát huy cao độ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo, gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đã đề ra. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, tổ chức chính trị - xã hội vận động, hướng dẫn Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, hướng dẫn của địa phương về phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Cụ thể, đơn vị tổ chức luyện tập các tình huống phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn được 378 lần, với 8.481 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; huy động 2.533 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết, xử lý, khắc phục 109 vụ thiên tai, hỏa hoạn, cứu hộ - cứu nạn trên địa bàn. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, toàn diện, an toàn, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, góp phần quan trọng ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Dịp này, có 2 tập thể và 3 cá nhân được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tặng Giấy khen về thành tích thực hiện Nghị quyết 689-NQ/QUTW.

GIA KHÁNH