Singapore chế tạo vệ tinh đầu tiên bay gần Trái Đất nhất

Singapore chế tạo vệ tinh đầu tiên bay gần Trái Đất nhất