Khởi công xây dựng cầu Kênh Ranh Tân Phú – Tà Đảnh

14/06/2024 - 17:30

 - Ngày 14/6, UBND xã Tân Phú (Châu Thành, tỉnh An Giang) phối hợp UBND xã Tà Đảnh (Tri Tôn) tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Kênh Ranh Tân Phú – Tà Đảnh.

Các đại biểu dự lễ khởi công cầu Kênh Ranh Tân Phú – Tà Đảnh

Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng cầu

Trao giấy cảm tạ các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu

Thực hiện nghi thứ khởi công xây dựng cầu Kênh Ranh Tân Phú – Tà Đảnh

Cầu kênh ranh Tân Phú – Tà Đảnh được xây dựng theo kết cấu bê-tông cốt thép, chiều rộng mặt cầu 4m, chiều dài 32m, tải trọng 8 tấn. Tổng kinh phí xây dựng cầu dự kiến trên 3,8 tỷ đồng, từ nguồn hỗ trợ kinh phí của 2 xã Tân Phú, Tà Đảnh và nguồn vận động xã hội hóa.

Cầu Kênh Ranh Tân Phú – Tà Đảnh xây dựng tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại và giao thương hàng hóa được thuận tiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội 2 địa phương phát triển.

L.H