Không triển lãm tem bưu chính học sinh, sinh viên

12/08/2020 - 05:28

 - Hội Tem tỉnh An Giang vừa có công văn yêu cầu không tổ chức triển lãm tem bưu chính học sinh, sinh viên năm 2020.

A A

Trước đó, dự kiến sẽ tổ chức triển lãm tem bưu chính học sinh, sinh viên nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8) và Quốc khánh 2-9 nhưng do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số tỉnh, thành phố nên sẽ không tổ chức sự kiện này. 

Hội Tem tỉnh cho biết, các bộ tem của học sinh, sinh viên các trường gửi triển lãm vẫn được chấm giải và được gửi giải thưởng và giấy chứng nhận về các trường để cấp phát. Hội Tem tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các trường học nhằm phát triển phong trào sưu tập tem của tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng các bộ tem trong triển lãm tem bưu chính học sinh, sinh viên năm 2021.

HỮU HUYNH