Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở TP. Châu Đốc

01/02/2024 - 15:05

 - Ngày 1/2, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, Phòng An ninh Kinh tế, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang đã kiểm tra các cơ sở sản xuất các loại mắm trên địa bàn TP. Châu Đốc, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất mắm trên địa bàn TP. Châu Đốc          

Qua kiểm tra các quy định về thủ tục hành chính, điều kiện sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng cho thấy, các cơ sở sản xuất cơ bản đáp ứng được yêu cầu về thủ tục hành chính, cũng như quy trình sản xuất đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

Đoàn công tác yêu cầu các cơ sở sản xuất tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong quá trình sản xuất, đưa sản phẩm ra thị trường, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

THANH TIẾN