Kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại huyện Châu Phú

13/09/2019 - 07:21

 - Ngày 12-9, đoàn công tác tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại huyện Châu Phú.

A A

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận hầu hết các xã trên địa bàn huyện Châu Phú đã chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi. Đồng thời, yêu cầu địa phương tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người chăn nuôi và cộng đồng hiểu rõ, hiểu đúng về bệnh dịch tả heo Châu Phi. Tính đến ngày 11-9, toàn huyện Châu Phú đã có 39 hộ thuộc 28 ấp của 10 xã có heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi buộc phải tiêu hủy, với tổng số 1.415 con.

MỸ LINH