Kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng thị trấn An Châu đạt chuẩn đô thị văn minh

30/11/2023 - 15:35

 - Ngày 30/11, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành đã kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng thị trấn An Châu đạt chuẩn đô thị văn minh.

Quang cảnh buổi làm việc

Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành đã kiểm tra các nội dung và hồ sơ minh chứng về tiến độ thực hiện các tiêu chí và tiêu chuẩn xây dựng thị trấn An Châu đạt chuẩn đô thị văn minh; đóng góp ý kiến về kết quả, hồ sơ minh chứng thực hiện các tiêu chí về môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa, đô thị…

Qua đó, đề nghị thị trấn An Châu tiếp tục phối hợp chặt chẽ các ngành chuyên môn huyện rà soát cập nhật hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt và khẩn trương triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt, để địa phương đạt chuẩn đô thị văn minh theo kế hoạch, lộ trình đề ra.

Hiện nay, thị trấn An Châu đã thực hiện đạt 4/9 tiêu chí, với 37/52 tiêu chuẩn đô thị văn minh.

L.H