Kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh An Giang có nhiều nội dung quan trọng

02/12/2020 - 08:22

 - Trong 2 ngày (3 và 4-12), Thường trực HĐND tỉnh An Giang triệu tập kỳ họp cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021). Kỳ họp nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2020; xem xét ra nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 và một số vấn đề có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

A A

Ngày 3-12, dự kiến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang sẽ thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình KT-XH năm 2020, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học - Công nghệ, Tư pháp, Nội vụ sẽ trình bày tóm tắt 1 báo cáo và 17 tờ trình.

Thường trực HĐND tỉnh An Giang trình bày tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021. Các đại biểu sẽ tiến hành bầu bổ sung Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021). Sau đó, thảo luận tại tổ về tình hình KT-XH năm 2021 và các tờ trình UBND tỉnh.

Sáng 4-12, tại kỳ họp sẽ diễn ra phiên chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh An Giang và trả lời chất vấn của thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan…

NGÔ CHUẨN