Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021): Bàn bạc, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng

09/12/2019 - 08:23

 - Trong 3 ngày 9, 10 và 11- 12, tại hội trường UBND tỉnh sẽ diễn ra kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), nhằm báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về kinh tế- xã hội (KT-XH) năm 2019; thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thu- chi ngân sách nhà nước; quyết định một số vấn đề có liên quan đến phát triển KT- XH của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Phóng viên (P.V) Báo An Giang đã phỏng vấn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết về những nội dung tập trung làm việc trong kỳ họp này.

A A

P.V: Xin ông cho biết những nét nổi bật về hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019?

Ông Đỗ Tấn Kiết (Đ.T.K): Năm 2019, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh đã tổ chức 11 Đoàn khảo sát, giám sát xoay quanh các nội dung: kết quả thực hiện việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; kết quả giải quyết cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp; kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội... Sau khảo sát, giám sát, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã ghi nhận và giải quyết các kiến nghị của địa phương, đơn vị theo thẩm quyền; chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và kiến nghị với UBND tỉnh có giải pháp khắc phục. Đồng thời, có văn bản chuyển các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương được giám sát đến UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Năm 2019, HĐND tỉnh thực hiện tốt vai trò của mình trước cử tri, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng về KT-XH của tỉnh

Từ đầu năm đến nay, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã họp thông qua 48 báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết (NQ) do UBND tỉnh trình tại các kỳ họp, tham mưu HĐND tỉnh ban hành 44 NQ. Chất lượng các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh ngày càng được nâng cao, cung cấp nhiều thông tin và là căn cứ quan trọng để các đại biểu xem xét, quyết định… Công tác tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri tại 134 điểm trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố, với 10.272 lượt cử tri tham dự và có 626 lượt cử tri phát biểu ý kiến liên quan đến các lĩnh vực phát triển KT-XH và đời sống dân sinh. Công tác tiếp công dân được Thường trực và Ban pháp chế HĐND tỉnh thực hiện tốt và thường xuyên. Trong năm, đã tiếp 59 lượt công dân; nhận 103 đơn; đã tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của công dân...

P.V: Xin ông cho biết những nội dung chính sẽ được đề cập tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX là gì và so những kỳ họp trước có những nét gì mới, thưa ông?

Ông Đ.T.K: Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh là kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện NQ của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2019 và ban hành NQ về KT-XH năm 2020. Tại kỳ họp, dự kiến sẽ thông qua 28 báo cáo và 28 NQ. Trong đó có 4 NQ về công tác nhân sự, 1 NQ về KT-XH, 15 NQ lĩnh vực kinh tế - ngân sách, 4 NQ lĩnh vực văn hóa - xã hội, 3 NQ lĩnh vực pháp chế, 1 NQ về tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2020.

Thảo luận, cho ý kiến các báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 12 và thông báo của UBMTTQVN tỉnh tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo hoạt động của Thường trực và các ban HĐND tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn xoay quanh 8 nhóm vấn đề liên quan đến 7 thủ trưởng các đơn vị sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực và Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là hình thức hoạt động giám sát của HĐND, của toàn thể cử tri trên địa bàn, nhất là giám sát việc thực hiện lời hứa của thủ trưởng các cơ quan chức năng.

P.V: Ông đánh giá thế nào về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển KT-XH tỉnh năm 2019?

Ông Đ.T.K: Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh, chỉ đạo của các cấp, ngành và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân nên việc thực hiện các chỉ tiêu KT- XH của tỉnh tiếp tục phát triển. Tôi rất phấn khởi khi thấy nhiều chỉ tiêu quan trọng NQ của HĐND tỉnh đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh năm 2019 là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ, tỉnh ta đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu KT-XH, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 7,02% (cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay). Lĩnh vực an sinh xã hội cũng đạt nhiều kết quả, như: công tác chăm lo đời sống của nhân dân nhân các ngày lễ, ngày Tết, xây dựng cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn… được thực hiện tốt. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo công dân đúng quy định của pháp luật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

P.V: Trong kỳ họp này, HĐND tỉnh đề ra nhiệm vụ gì để đạt được mục tiêu phát triển KT-XH năm 2020, thưa ông?

Ông Đ.T.K: Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh đề ra. Để góp phần phát triển KT-XH tỉnh nhà, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, xem xét và cho ý kiến một số vấn đề có tính chất quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, như: NQ về nhiệm vụ KT-XH năm 2020; NQ về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh năm 2020; NQ về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết)… Trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp tác động đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của các thành phần kinh tế trong tỉnh, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020 đã được HĐND thống nhất thông qua cũng như các chỉ tiêu của nghị quyết kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020...

P.V: Xin cảm ơn ông!

THU THẢO (thực hiện)