Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Ngày 7/6, Quốc hội thảo luận về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022

07/06/2024 - 10:24

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 7/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng...

Chú thích ảnh

Quang cảnh kỳ họp.

Theo chương trình kỳ họp, sáng thứ sáu, ngày 7/6, từ 8 giờ  đến 9 giờ 40 sẽ truyền hình, phát thanh trực tiếp thảo luận ở hội trường về Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 (trong đó có việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước).

Sau đó, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 10 giờ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, đại diện Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

Cuối giờ chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp đến, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo TTXVN