Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang

09/06/2023 - 17:01

 - Chiều 9/6, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời, tiến hành ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang.

Quang cảnh hội nghị

Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang ký kết chương trình phối hợp

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết

Thực hiện chương trình phối hợp, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang sẽ thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Song song đó, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh sẽ tổ chức, triển khai các chương trình giám sát và phản biện xã hội về việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, các dự thảo và các văn bản quy phạm pháp luật về tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội theo yêu cầu hoặc khi cần thiết.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cũng sẽ cung cấp thông tin, báo cáo các nội dung liên quan tới hoạt động tín dụng chính sách xã hội cho Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh để triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, hai bên còn phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh…

Chương trình phối hợp sẽ được hai bên định kỳ tổ chức sơ kết hàng năm và tiến hành đánh giá tổng kết sau 3 năm, 5 năm, để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.

MỸ LINH