Liên đoàn Lao động tỉnh: Phát động thi tìm hiểu “Hồ Chí Minh vĩ đại - Sống mãi với quê hương và con người An Giang”

05/06/2020 - 07:08

 - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa phát động các cấp công đoàn trong tỉnh tham gia cuộc thi tìm hiểu “Hồ Chí Minh vĩ đại - Sống mãi với quê hương và con người An Giang” do Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh và Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng phối hợp tổ chức.

A A

Cuộc thi nhằm khẳng định công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; ca ngợi những thành tựu to lớn của quê hương, đất nước đạt được trong quá trình đổi mới. Đồng thời, khơi dậy tinh thần tự hào, ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân.

Liên đoàn Lao động tỉnh phát động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng từ nay đến ngày 20-7-2020, chi tiết tại Trang thông tin điện tử cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, http://ldld.angiang.gov.vn.

MỸ HẠNH