Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật An Giang tổ chức Lễ Giỗ tổ sân khấu

07/09/2019 - 13:14

 - Sáng 7-9, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật An Giang tổ chức Lễ Giỗ tổ Sân khấu năm 2019.

A A

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật An Giang: Tổ chức Lễ Giỗ tổ Sân khấu

Các nghệ sĩ sân khấu thể hiện phần nghiệp vụ

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật An Giang: Tổ chức Lễ Giỗ tổ Sân khấu

Nghệ nhân đàn biểu diễn nhân ngày Sân khấu Việt Nam

Ngày Sân khấu Việt Nam được tổ chức hàng năm, nhằm thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát triển nền sân khấu Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…

Việc Chính phủ quyết định ngày Giỗ tổ Sân khấu làm ngày Sân khấu Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với lĩnh vực nghệ thuật sân khấu, đã đóng góp to lớn trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc.

Đây cũng là dịp để các thế hệ nghệ sĩ cùng nhau gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống, cũng như những thuận lợi, khó khăn, thành công trong hoạt động nghệ thuật, qua đó tạo thêm động lực, phấn đấu cống hiến nhiều hơn nữa cho nghề nghiệp. 

Tin, ảnh: THANH HÙNG