Lùi thời gian tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang sang năm 2022

05/08/2021 - 06:31

 - Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang Nguyễn Bảo Trung vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình về việc lùi thời gian tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang.

A A

Theo đó, do tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh thống nhất lùi thời gian tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang sang năm 2022 (dự kiến tổ chức trong quý II-2022).

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác chuẩn bị theo kế hoạch đã được phê duyệt.

NGÔ CHUẨN