Một số thành tựu nổi bật của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người

06/12/2018 - 19:06

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng thông tin về Báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

A A

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng ngày 6/12 thông tin về những nội dung chính của báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế rà soát định kì phổ quát (UPR) chu kì 3.

Vừa qua, Việt Nam đã chính thức nộp báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế rà soát định kì phổ quát (UPR) chu kì 3 cho Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc. Dự kiến vào ngày 22 tháng 1 năm 2019, Việt Nam sẽ tham gia đối thoại về báo cáo quốc gia UPR tại Hội đồng nhân quyền LHQ. Cơ chế UPR là cơ chế liên chính phủ của Hội đồng nhân quyền, có nhiệm vụ rà soát tình hình nhân quyền tại tất cả các quốc gia thành viên LHQ, được tiến hành định kì từ 4-5 năm/ lần theo nguyên tắc đối thoại và hợp tác, bình đẳng và khách quan, minh bạch và xây dựng.

Việt Nam ủng hộ cơ chế UPR của Hội đồng nhân quyền và luôn nghiêm túc trong việc xây dựng các báo cáo quốc gia cũng như triển khai các khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp thuận ở hai chu kì trước, chu kì một vào năm 2009 và chu kì 2 vào năm 2014.

Báo cáo quốc gia UPR chu kì 3 đề cập một cách tổng thể về việc đảm bảo quyền con người ở Việt Nam, kể từ lần rà soát trước, cập nhật luật pháp và chính sách liên quan đến quyền con người, thông tin về những kết quả bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực, rà soát việc thực hiện những khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp thuận ở chu kì 2, báo cáo cũng xác định những ưu tiên và cam kết của Việt Nam trong thời gian tới.

TÍnh đến tháng 10-2018, Việt Nam đã thực hiện 175/182 khuyến nghị mà Việt Nam chấp nhận ở chu kì 2, đạt 96,2%.

Bảy khuyến nghị còn lại Việt Nam đang thực hiện hoặc xem xét thực hiện ở thời điểm thích hợp. Báo cáo lần này có đề cập đến một số thành tựu nổi bật của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, trong đó có việc thông qua Hiến pháp năm 2013 và sửa đổi, ban hành mới hơn 90 văn bản luật có liên quan đến bảo đảm quyền con người và quyền công dân.

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam liên tục tăng, trong đó thu nhập của hộ nghèo tăng từ 15-20%, tỉ lệ nghèo đa chiều giảm từ 9,88% năm 2015 xuống 7,69% năm 2017.

38% người dân tộc thiểu số dịch chuyển lên nhóm có điều kiện kinh tế cao hơn, 63 tỉnh, thành phố đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học.

Về bình đẳng giới, tỉ lệ làm chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh đạt trên 27,8%, tỉ lệ phụ nữ tham gia vào Quốc hội nhiệm kì 2016-2021 đạt 26,71%.

Việc bảo đảm các quyền dân sự, chính trị cũng đạt nhiều thành tựu, trong đó có việc bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật, tự do báo chí, tự do Internet.

Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng phát triển phong phú với hơn 95% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo Tổ Quốc