Nâng cao năng lực về lĩnh vực chăn nuôi và thú y

15/06/2024 - 10:58

 - Từ ngày 13 đến 15/6, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) phối hợp Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên của Trường Đại học An Giang về lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Chương trình trong khuôn khổ của dự án “Tăng cường giáo dục đại học trong lĩnh vực nông nghiệp tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh” (dự án SAHED).

Các chuyên gia và học viên lớp tập huấn

PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang cho biết, qua đợt tập huấn nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên, sinh viên ngành chăn nuôi và thú y (Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học An Giang).

Giáo sư Hàn Quốc hướng dẫn học viên

Theo đó, nội dung tập huấn tập trung vào lĩnh vực thú y, kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ngoại khoa. Song song với lý thuyết, các chuyên gia ngành thú y Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) còn hỗ trợ người học tự thực hành các kỹ thuật ngoại khoa, với trang thiết bị của Hàn Quốc.

Dịp này, Đại học Quốc gia Seoul còn tiến hành phỏng vấn các ứng viên chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ, lĩnh vực thú y và kinh doanh nông nghiệp số; làm việc với Trường Nông nghiệp (Trường Đại học Cần Thơ), nhằm thiết lập mạng lưới hợp tác cho chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y; tìm hiểu quá trình quản lý và vận hành phòng thí nghiệm, phòng mạch thú y…

HỮU HUYNH