Nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

26/05/2023 - 09:16

 - Ngày 26/5, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên hướng đến mục tiêu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt chuẩn mức 1 trong năm 2023”.

A A

Các đại biểu, học viên tham dự hội thảo

Tại hội thảo, đại biểu đã trình bày các nội dung: Trách nhiệm của giảng viên Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trong nhận thức về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển trường đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn; nhận thức của cán bộ, đảng viên về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đạt chuẩn của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; cán bộ, đảng viên “tốt” góp phần thực hiện có hiệu quả các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 năm 2023.

Đồng thời, đóng góp các ý kiến để nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên góp phần xây dựng, phát triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt chuẩn mức 1; phát huy vai trò của học viên trong xây dựng trường đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn...

THANH TIẾN

 

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu