Nâng chất “Điểm sáng văn hóa biên giới”

16/12/2019 - 07:51

 - Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 42 khóm, ấp trở thành “Điểm sáng văn hóa biên giới” gắn với 11 Đồn Biên phòng.

A A

Trong năm, đã lắp đặt 8 pa-nô tuyên truyền chủ đề “Xây dựng đường biên giới ổn định, hòa bình và hợp tác cùng phát triển, quân dân tỉnh An Giang quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” tại TP. Châu Đốc, TX.Tân Châu và huyện An Phú. Thực hiện 9 đĩa CD tuyên truyền “Điểm sáng văn hóa biên giới” cho 18 xã của các địa phương biên giới…

Để nâng chất “Điểm sáng văn hóa biên giới”, thời gian tới, các địa phương củng cố, nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng ấp, xã, phường văn hóa, gia đình văn hóa ở vùng sâu, vùng biên giới. Hạn chế, loại bỏ những hủ tục lạc hậu, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Qua đó, tạo điều kiện để người dân ở vùng biên giới nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao…

T.T