Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh An Giang tuyên dương 18 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu

03/07/2020 - 10:22

 - Ngày 3-7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -Chi nhánh An Giang vừa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 tuyên dương 18 tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho sự phát triển và thành công của ngành ngân hàng giai đoạn 2015-2020; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng” cho 1 cá nhân.

A A

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -Chi nhánh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng trao thưởng cá nhân điển hình tiên tiến…

…và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng” cho 1 cá nhân

Với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, quyết tâm giành nhiều thắng lợi mới”, 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của đơn vị đã đạt nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực.

Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đạt được trong giai đoạn 20150-2020, nổi bật là: huy động vốn từ 30.000 tỷ đồng tăng lên 54.000 tỷ đồng; dư nợ tín dụng từ 52.000 tỷ đồng tăng lên 73.000 tỷ đồng.

Chất lượng tín dụng, có nợ xấu từ 3,7%/tổng dư nợ, giảm xuống còn 0,93%. Có thu nhập lớn hơn chi phí bình quân hàng năm 925 tỷ đồng.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU