Ngành giáo dục và đào tạo: Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

27/03/2020 - 04:57

 - Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, ngày 26-3, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Bình Thư đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đầy đủ nội dung tại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh. Khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên không đi đến vùng có dịch khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép (trong và ngoài nước).

A A

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người. Tuyên truyền ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân. Ngoài khai báo trên ứng dụng NCOVI, thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tổ chức cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và học viên thực hiện Tờ khai y tế 2 khi học trở lại để rà soát, phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm bệnh hoặc có dấu hiệu nhiễm bệnh và phối hợp cơ quan y tế để cách ly, điều trị theo quy định. Hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, học tập tại đơn vị…

P.V