Ngành thuế An Giang từng bước hiện đại hóa

28/06/2022 - 07:03

 - Với mục tiêu “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, ngành thuế An Giang quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế, giúp cơ quan thuế cũng như người nộp thuế giảm chi phí và thời gian. Qua đó, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, giúp doanh nghiệp (DN) và người nộp thuế hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

A A

Thời gian qua, ngành thuế tỉnh phối hợp các ngành duy trì tốt công tác và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết kịp thời thủ tục thành lập DN, hướng dẫn nhà đầu tư thông suốt chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn. Công tác giải quyết các chính sách hoàn thuế, miễn, giảm thuế được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đúng thời gian. Đồng thời, đã nâng cấp các ứng dụng khai, nộp, hoàn thuế điện tử; nâng cấp, cải tiến tiếp nhận hồ sơ khai thuế qua mạng.

Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả hầu hết các dịch vụ điện tử, như: Khai, nộp, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử… đến cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh. Ngành thuế đã triển khai đồng bộ và thống nhất các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nội bộ của ngành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế

Tổng cục Thuế vừa tổ chức lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc. Đây là sự kiện quan trọng, khẳng định nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính và ngành thuế trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

An Giang là một trong 57 tỉnh, thành phố triển khai áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 2 theo lộ trình của Bộ Tài chính. Do đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu: Đến hết ngày 31/5 đạt tối thiểu 70% DN, tổ chức kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp và 60% hộ, cá nhân kinh doanh (đủ điều kiện) sử dụng hóa đơn điện tử; đến hết ngày 30/6 sẽ đạt 100% DN, tổ chức kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh (đủ điều kiện) áp dụng hóa đơn điện tử.

Để giúp DN, hộ, cá nhân kinh doanh từng bước chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử, ngành thuế tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người nộp thuế biết, hiểu rõ quy định về hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế và văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích tổ chức, DN, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/7/2022.

Với việc công bố, đưa vào vận hành ứng dụng Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài có thu nhập từ Việt Nam và đưa vào triển khai ứng dụng eTax Mobile, ngành thuế đã cung cấp thêm sự lựa chọn tối ưu cho người nộp thuế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, khai, nộp thuế bằng phương thức điện tử thông qua điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Sau khi được vận hành, nhà cung cấp nước ngoài có thể thực hiện giao dịch đăng ký, kê khai, nộp thuế bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng thương mại điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài mà không phải nộp hồ sơ bản cứng đến cơ quan thuế Việt Nam.

Sau khi công bố, ngành thuế tiếp tục triển khai và phối hợp với các đơn vị triển khai các nhóm nhiệm vụ để vận hành thông suốt các ứng dụng và tiếp tục hoàn thiện những hạn chế (nếu có phát sinh) để hoàn thiện, phát triển thêm các dịch vụ thuế số hiện đại, an toàn cho người dân, DN và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý thuế. Trong đó, tập trung duy trì, vận hành hệ thống Cổng thương mại điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và hệ thống eTax Mobile đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt 24/7. Tăng cường hỗ trợ, thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế của các nhà cung cấp nước ngoài để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và sự công bằng, minh bạch trong việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

Thời gian tới, ngành thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo đáp ứng các quy định về chính sách, quy trình quản lý thuế phù hợp với Luật Quản lý thuế. Đồng thời, tăng cường rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nhằm giảm bớt thời gian, chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển sản xuất - kinh doanh.

Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử đến người dân, DN, giúp người dân, DN hiểu rõ lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng hóa đơn điện tử; mở rộng các kênh tương tác để hỗ trợ các tổ chức, DN, hộ, cá nhân kinh doanh về hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, chủ động dự báo, theo dõi tình hình kinh tế - xã hội và những ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách thuế trên địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác nộp và thu thuế, giúp người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế…

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế mang lại nhiều lợi ích trong công tác quản lý cho người dân, DN, không chỉ bảo đảm thu đúng, thu đủ, tiết giảm chi phí xã hội, mà còn tăng cường tính công khai, minh bạch và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... trong quá trình thu thuế.

LÊ HOÀNG