Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018

24/09/2018 - 07:21

 - Những tháng đầu năm 2018, ngành văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) tỉnh đã tập trung tổ chức và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực VH-TT&DL, gia đình. Qua đó, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần ngày càng cao của Nhân dân.

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Khánh Hiệp, từ đầu năm 2018 đến nay, toàn ngành tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác năm 2018 của Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và tổ chức các hoạt động VH-TT&DL mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh, lễ hội truyền thống của địa phương… rộng khắp, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần ngày càng cao của Nhân dân. Đặc biệt, đã phối hợp các ngành và địa phương tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) tỉnh lần VIII-2018; Lễ công bố Quyết định số 2098 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu DL quốc gia núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2018). Bên cạnh đó, lĩnh vực DL cũng có sự chuyển biến tích cực, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng các khu DL được quan tâm đầu tư, góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh DL của tỉnh.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018

Tổ chức thành công nhiều hoạt động VH-TT&DL, nổi bật là 2 sự kiện lớn của tỉnh là lễ công bố Quyết định 2098 của Thủ tướng Chính phủ và lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nổi bật là tổ chức thành công các hoạt động văn hóa - nghệ thuật (VH-NT), như: Liên hoan các ban nhạc mở rộng tỉnh An Giang lần III-2018; Liên hoan đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương trên sóng Phát thanh - Truyền hình An Giang lần I-2018; Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống trong Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Chăm tỉnh lần thứ VIII; Hội trại sáng tác tranh về nguồn An Giang; Cuộc thi tìm hiểu “Bác Tôn với cách mạng Việt Nam và quê hương An Giang” năm 2018; đăng cai tổ chức thành công Hội diễn “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XVI”, với sự tham dự của 14 đoàn nghệ thuật quần chúng 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL và Trường Đại học Cần Thơ.

Các hoạt động của Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm TDTT và nhiều đơn vị sự nghiệp khác có bước phát triển tốt. Công tác quản lý Nhà nước được tăng cường với nhiều biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả cao, góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động VHNT, gia đình, TDTT&DL được tăng cường và thực hiện đúng quy định trình tự, có hiệu quả; xử lý kịp thời các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tổ chức các hoạt động VHNT, tuyên truyền cổ động - triển lãm, thông tin lưu động cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ VH tinh thần của Nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác bảo tồn di sản VH, quản lý và tổ chức lễ hội, bảo vệ di sản, trùng tu tôn tạo di tích được chú trọng, nhất là trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản VH phi vật thể trong tỉnh, khôi phục một số loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018

 Ông Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành trong năm 2018, những tháng cuối năm, Sở VH-TT&DL tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2018 và các văn bản phát triển ngành đã được Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh phê duyệt ban hành. Tổ chức tốt các hoạt động VH-TT&DL chào mừng các sự kiện, lễ kỷ niệm của đất nước, dân tộc và địa phương. Đồng thời, tham gia các sự kiện VH-TT&DL cấp khu vực, quốc gia trong 3 tháng cuối năm 2018, nổi bật là tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII (tại TP. Hà Nội) và Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền tại tỉnh Quảng Ninh. Song song đó, tập trung nhiều biện pháp, giải pháp để đẩy mạnh tăng trưởng DL ở những tháng cuối năm, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng GRDP của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp phép, công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực VH-TT&DL. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực hoạt động chuyên ngành. Tăng cường hợp tác, kêu gọi đầu tư và đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực VH-TT&DL để huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia sáng tạo và hưởng thụ…

THU THẢO