Ngành văn hóa - thể thao và du lịch: Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019

07/10/2019 - 07:47

 - Với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, 9 tháng qua, ngành văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ, Tết, các sự kiện trọng đại dịp kỷ niệm của dân tộc, lễ hội truyền thống của địa phương đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

A A

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Khánh Hiệp, ngay từ đầu năm, toàn ngành đã tập trung triển khai thực hiện, chỉ đạo, điều hành và giám sát có hiệu quả, kịp thời các chủ trương, chiến lược, các văn bản phát triển của ngành, UBND tỉnh. Công tác quản lý nhà nước được củng cố, thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung các văn bản mới, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ trong công tác quản lý điều hành, phù hợp với thực tiễn. Chủ động tham mưu kịp thời với UBND tỉnh nhiều giải pháp trong công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tổ chức các hoạt động VH-TT&DL, đặc biệt trong công tác quản lý, xử lý âm thanh gây tiếng ồn trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra luôn được triển khai thực hiện đúng quy định, trình tự, bảo đảm chất lượng, có hiệu quả. Kịp thời phát hiện, xử lý, hướng dẫn, chấn chỉnh khắc phục những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực VH-TT&DL. Công tác tổ chức các hoạt động VH-TT&DL phục vụ nhiệm vụ chính trị được ngành triển khai rộng khắp trên toàn tỉnh, ngày càng được đổi mới về nội dung, hình thức và nâng cao về chất lượng. Nhiều sự kiện, phong trào văn hóa được tổ chức từ cấp tỉnh đến tận các xã, phường, thị trấn và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân. Thông qua các hoạt động đã cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Điểm đáng chú ý, thời gian gần đây, các hội thi, liên hoan văn hóa - nghệ thuật quần chúng được tổ chức tốt, tăng cường đầu tư và đổi mới về nội dung và hình thức, chất lượng ngày càng nâng cao, thu hút được sự nhiệt tình tham gia hưởng ứng của quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh. Với các hội thi, liên hoan nổi bật, như: Liên hoan các Nhóm nhạc tỉnh lần IV-2019, Chương trình nghệ thuật giao lưu các band nhạc đến từ TP. Hồ Chí Minh, Liên hoan các nhóm nhảy “Vũ điệu thanh xuân”, Liên hoan tiếng hát công nhân, viên chức, lao động tỉnh An Giang lần II-2019…

Các hoạt động thi đấu thể thao đã được toàn tỉnh tổ chức sôi nổi với chất lượng chuyên môn cao, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia thi đấu và cổ vũ nhiệt tình. Thể thao thành tích cao của tỉnh tiếp tục được củng cố và giữ vững thành tích, tiếp tục khẳng định vị trí "top" cao trong khu vực ĐBSCL và cả nước. Lĩnh vực du lịch có sự chuyển biến tích cực, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng các khu du lịch được quan tâm đầu tư, góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước, định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch được chú trọng thực hiện. Công tác thẩm định cơ sở lưu trú du lịch được duy trì thường xuyên, hướng dẫn các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh hoạt động theo đúng quy định.

Tiếp tục chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2019. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, hoạt động nghiệp vụ ở cơ sở, hoạt động kinh doanh dịch vụ VH-TT&DL trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo công tác quản lý, xử lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, các loại hình văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Tăng cường hợp tác, kêu gọi đầu tư và đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực VH-TT&DL để huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia sáng tạo và hưởng thụ… Đặc biệt, tập trung nhiều biện pháp, giải pháp để đẩy mạnh tăng trưởng du lịch ở những tháng cuối năm, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng GRDP của tỉnh…

THU THẢO