Ngày 13-11: An Giang ghi nhận 695 trường hợp mắc COVID-19

13/11/2021 - 19:48

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 13-11, toàn tỉnh ghi nhận 695 trường hợp mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 239 trường hợp.

A A

Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, viên chức

Cụ thể:

* TP. Long Xuyên 75 trường hợp:

- 10 trường hợp trong cộng đồng:

+ 3 trường hợp địa chỉ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, phát hiện khi tầm soát tại cộng đồng.

+ 7 trường hợp ở phường Bình Đức, phát hiện khi tầm soát cộng đồng.

- 2 trường hợp khu phong tỏa.

+ 1 trường hợp ở khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh

+ 1 trường hợp ở khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức

- 63 trường hợp trong khu cách ly.

* TP. Châu Đốc 15 trường hợp:

- 14 trường hợp trong cộng đồng:

+ 3 trường hợp ở phường Châu Phú A, liên quan ổ dịch chợ Châu Đốc.

+ 5 trường hợp tại địa chỉ khóm Vĩnh Chánh 3, phườngVĩnh Nguơn, liên quan ổ dịch phường Vĩnh Nguơn.

+ 6 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Nhật Tân; 1 trường hợp tại địa chỉ khóm 5, phường Châu Phú A; 1 trường hợp tại địa chỉ khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam; 1 trường hợp tại địa chỉ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ; 3 trường hợp tại địa chỉ khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B.

- 1 trường hợp về từ TP. Hồ Chí Minh.

* Huyện Châu Thành 55 trường hợp:

- 22 trường hợp trong cộng đồng

+ 1 trường hợp ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng tầm soát cộng đồng

+ 2 trường hợp xã Bình Hòa liên quan ổ dịch Công ty Phúc Tâm Lợi.

+ 19 trường hợp liên quan đến Công ty Samho.

- 30 trường hợp trong khu phong tỏa:

+ 4 trường hợp ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh

+ 4 trường hợp ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình

+ 11 trường hợp thuộc xã Bình Hòa.

+ 1 trường hợp ấp An Hòa, xã An Hòa

+ 10 trường hợp thuộc thị trấn An Châu .

- 3 trường hợp trong khu cách ly

+ Khu  cách ly tập trung:1 trường hợp

+ Về từ vùng dịch: 2 trường hợp Bình Dương

* Huyện Chợ Mới 127 trường hợp

- 16 trường hợp trong cộng đồng:

- Khu phong tỏa 56 trường hợp.

- Khu cách ly: 55 trường hợp

* Huyện Phú Tân: 4 trường hợp trong cộng đồng và 5 trường hợp trong khu phong tỏa.

* Huyện An Phú 86 trường hợp:

- 31 trường hợp phát hiện trong cộng đồng:

+ 1 trường hợp thị trấn Long Bình, phát hiện tầm soát cộng đồng.

+ 18 trường hợp xã Nhơn Hội, phát hiện tầm soát cộng đồng.

+ 10 trường hợp xã Quốc Thái, phát hiện tầm soát cộng đồng.

+ 2 trường hợp xã Vĩnh Hội Đông, phát hiện tầm soát cộng đồng

- Khu cách ly: 55 trường hợp trong khu cách ly.

* TX. Tân Châu 64 trường hợp:

- 8 trường hợp trong cộng đồng:

+ 1 trường hợp địa chỉ tại xã Châu Phong, phát hiện qua công tác khám sàng lọc tại BV Nhật Tân;

+ 6 trường hợp phát hiện qua công tác tầm soát cộng đồng (1 trường hợp địa chỉ tại xã Vĩnh Xương; 1 trường hợp địa chỉ tại phường Long Hưng; 4 trường hợp địa chỉ tại xã Phú Lộc);

+ 1 trường hợp địa chỉ tại phường Long Thạnh, phát hiện qua công tác khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu.

-  52 trường hợp trong khu phong tỏa:

+ 17 trường hợp địa chỉ tại ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong.

+ 12 trường hợp địa chỉ tại ấp Vĩnh Thạnh 2, xã Lê Chánh.

+ 7 trường hợp địa chỉ tại ấp Long Thành, xã Long An.

+ 6 trường hợp địa chỉ tại khóm Long Thị A, phường Long Hưng

+ 1 trường hợp địa chỉ tại khóm Long Thị C, phường Long Hưng

+ 1 trường hợp địa chỉ tại khóm Long An B, phường Long Phú;

+ 1 trường hợp địa chỉ tại khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh

+ 7 trường hợp địa chỉ tại ấp Phú Yên, xã Phú

-  4 trường hợp trong khu cách ly (3 người về từ vùng dịch).

* Huyện Tri Tôn 55 trường hợp:

- 3 trường hợp trong cộng đồng.

+ 1 trường hợp ở ấp An Lợi, xã Châu Lăng; 2 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng ấp Tà On, xã Châu Lăng.

-  Khu phong tỏa 13 trường hợp:

+ 5 trường hợp thuộc xã Châu Lăng; 2 trường hợp tại ấp Trung An, xã Lê Trì; 6 trường hợp thuộc xã Lương Phi.

 -  39 trường hợp trong khu cách ly (về từ TP. Hồ Chí Minh).

* Huyện Thoại Sơn 4 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Tịnh Biên 10 trường hợp:

- 1 trường hợp trong cộng đồng ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi, phát hiện qua công tác test nhanh tầm soát F0 trong cộng đồng

- 5 trường hợp trong khu phong tỏa.

- 4 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Châu Phú 194 trường hợp:

- 26 trường hợp trong cộng đồng:

+ 1 trường hợp ấp Bình Đức, xã Bình Phú..

+ 4 trường hợp ấp Bình Minh, xã Bình Mỹ.

+ 1 trường hợp ấp Bình Quý, xã Bình Thủy.

+ 1 trường hợp ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ.

+ 1 trường hợp ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú.

- 47 trường hợp trong khu phong tỏa:

+ 3 trường hợp ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu

+ 27 trường hợp ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Cái Dầu.

+ 3 trường hợp ấp Chánh Hưng, xã Bình Long

+ 9 trường hợp ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú

+ 3 trường hợp ấp Khánh Mỹ, xã Khánh Hòa

+ 2 trường hợp Thạnh Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây.

- 121 trường hợp trong khu cách ly.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH