Ngày 16-10: An Giang ghi nhận 117 trường hợp nghi mắc COVID-19, đã điều trị khỏi bệnh 219 trường hợp

16/10/2021 - 19:18

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 16-10, toàn tỉnh ghi nhận 117 trường hợp nghi mắc COVID-19, gồm: 28 trường hợp trong khu cách ly tập trung, 18 trường hợp trong khu phong tỏa, 19 trường hợp trong cộng đồng, 52 trường hợp về từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh (chiếm 44,44%).

A A

Người dân cách ly tại huyện An Phú nhận các suất ăn miễn phí

Cụ thể:

* Huyện Châu Thành phát hiện 2 trường hợp, gồm: 1 trong khu phong tỏa và 1 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương.

* Huyện Thoại Sơn phát hiện 2 trường hợp, gồm:

+ 1 trường hợp trong khu cách ly.

+ 1 trường hợp, về từ tỉnh Bình Dương.

* TP. Châu Đốc phát hiện 3 trường hợp, gồm:

+ 2 trường hợp trong khu cách ly.

+ 1 trường hợp, về từ TP. Hồ Chí Minh.

* Huyện Phú Tân phát hiện 7 trường hợp, gồm:

+ 2 trường hợp trong cộng đồng, là F1 tại xã Long Hòa.

+ 1 trường hợp trong khu phong tỏa, tại xã Hòa Lạc.

+ 4 trường hợp về từ các tỉnh.

* Huyện Châu Phú phát hiện 8 trường hợp, về từ tỉnh Bình Dương.

* Huyện An Phú phát hiện 8 trường hợp, gồm:

+ 1 trường hợp trong cộng đồng, là F1 hoàn thành cách ly tập trung về cách ly tại nhà lấy mẫu lần thứ tư (ngày 13) dương tính.

+ 7 trường hợp về từ các tỉnh.

* TX. Tân Châu phát hiện 9 trường hợp, gồm:

+ 1 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua công tác tầm soát F1.

+ 2 trường hợp trong khu phong tỏa (phường Long Châu).

+ 6 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Tri Tôn phát hiện 12 trường hợp, gồm:

+ 2 trường hợp trong khu cách ly.

+ 2 trường hợp trong khu phong tỏa khóm An Bình, thị trấn Ba Chúc.

+ 8 trường hợp, về từ các tỉnh.

* Huyện Tịnh Biên phát hiện 14 trường hợp, gồm:

+ 3 trường hợp trong cộng đồng, tại khóm Xuân Biên (thị trấn Tịnh Biên) và tổ 6, ấp Núi Két (xã Thới Sơn).

+ 3 trường hợp trong khu cách ly.

+ 8 trường hợp, về từ các tỉnh.

* TP. Long Xuyên phát hiện 15 trường hợp, gồm:

+ 12 trường hợp trong cộng đồng, tại khóm Bình Đức 3 (phường Bình Đức); khóm Đông Thạnh (phường Mỹ Thạnh); khóm Thới An A (phường Mỹ Thạnh) và khóm Bình Khánh 1 (phường Bình Khánh).  

+ 3 trường hợp về từ các tỉnh.

* Huyện Chợ Mới phát hiện 37 trường hợp, gồm:

+ 14 trường hợp trong khu cách ly.

+ 12 trường hợp trong khu phong tỏa.

+ 11 trường hợp, về từ các tỉnh.

Từ ngày 15-4 đến nay, An Giang ghi nhận 7.696 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 16 trường hợp tái dương tính, 90 trường hợp nhập cảnh.

Đã điều trị khỏi bệnh 5.554 trường hợp, đang điều trị 2.036 trường hợp.

HỮU HUYNH