"Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

17/07/2019 - 07:28

 - Tới đây, An Giang sẽ thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào thứ 4 hàng tuần tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cơ quan hành chính các cấp, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (DN) trong quá trình thực hiện TTHC tại cơ quan hành chính các cấp.

A A

Đảm bảo thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Để quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC không còn là rào cản, làm chậm tiến độ hoạt động của cá nhân, tổ chức, DN trong các lĩnh vực kinh tế, đời sống, xã hội, các tổ chức, cá nhân đến yêu cầu thực hiện các loại hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, nếu mang đầy đủ các loại giấy tờ sẽ được giải quyết ngay, đồng thời sẽ được hỗ trợ ghi các loại giấy tờ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, mô hình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công; nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất cho tổ chức, công dân. Đồng thời, phát huy tối đa hiệu quả giải quyết TTHC, mang lại sự hài lòng cho người dân; hỗ trợ, giới thiệu người dân biết đến việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua thực hiện còn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức giao tiếp ứng xử và năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Thực hiện giải quyết các thủ tục, hồ sơ đảm bảo nhanh, hiệu quả; hỗ trợ người dân ghi chép các loại giấy tờ; đảm bảo thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Góp phần rút ngắn thời gian yêu cầu giải quyết TTHC của người dân; để người dân có cái nhìn tích cực hơn vào công tác CCHC; hướng tới sự thân thiện giữa người dân đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC theo yêu cầu.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ cho biết: “Mô hình “Ngày không viết” là khi tổ chức, cá nhân, DN đến yêu cầu giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả vào ngày thực hiện mô hình này sẽ được công chức, viên chức hỗ trợ ghi thay các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của loại TTHC theo quy định (khi tổ chức, người dân có yêu cầu). Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiến hành viết hộ các loại giấy tờ, hồ sơ (trừ trường hợp một số TTHC đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ); kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nhận hồ sơ; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ tại từng lĩnh vực tương ứng. Cán bộ, công chức, viên chức nhận hồ sơ và gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo quy định và không thu phí viết hộ”. Tổ chức, cá nhân, DN chỉ việc ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ theo quy định. Mô hình này được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND các huyện, thị xã, thành phố, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND các xã, phường, thị trấn.

Mô hình “Ngày không hẹn” là khi tổ chức, cá nhân, DN đến yêu cầu thực hiện một số TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả vào ngày thực hiện mô hình này, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định sẽ được tiếp nhận và giải quyết ngay. Công chức, viên chức tiếp nhận xử lý hồ sơ, trình ký và trả kết quả ngay sau đó cho tổ chức, tổ chức, cá nhân, DN (trong giờ hành chính, không viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả). Mô hình này thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường phổ biến đến người dân, DN đăng ký giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc thực hiện hiệu quả mô hình; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh cần thiết nhân rộng tất cả các ngày trong tuần. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện tốt kế hoạch “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”; tuyên truyền chủ trương, ý nghĩa của mô hình để cá nhân, tổ chức, DN biết.

Thời gian qua, sáng kiến mô hình “Ngày không hẹn, không viết, không nộp” của An Giang được Bộ Nội vụ đánh giá cao. Giám đốc Sở Nội vụ An Giang, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Hồng Yến nhấn mạnh: “Sự hài lòng của nhân dân là thước đo quan trọng nhất để đánh giá công tác CCHC có thực sự đi vào cuộc sống. Muốn đạt được điều đó, phải thay đổi tư duy cán bộ sang hỗ trợ, giúp đỡ, phục vụ dân”. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ cho biết, nhiều địa phương như: UBND TP. Long Xuyên thực hiện mô hình “Ngày không viết, ngày không hẹn”; UBND huyện Tịnh Biên, TX. Tân Châu có mô hình “3 không” (không hẹn, không viết, không nộp) triển khai hiệu quả. Những giải pháp, cách làm mới của các địa phương đã nhận được sự đồng thuận, hài lòng của người dân, nâng cao chỉ số CCHC; chỉ số quản trị hành chính công, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với nhiều sáng kiến mới, mô hình hay, hiệu quả, An Giang đã và đang tiếp tục có giải pháp tích cực, cơ chế tốt để tập trung thực hiện hiệu quả công tác CCHC, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, hiệu lực, hiệu quả.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU