Nhiều điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Châu Thành

05/03/2020 - 05:51

 - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH)” trên địa bàn huyện Châu Thành (An Giang) không ngừng phát triển, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

A A

Khánh thành cầu nông thôn

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương huyện Châu Thành chú trọng nâng chất và phát triển, với nhiều hình thức. Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” từ huyện đến cơ sở tích cực tuyên truyền, quán triệt chủ trương, mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, từng bước nâng chất hệ thống thiết chế văn hóa, trang bị sách phục vụ nhu cầu đọc cho người dân; củng cố, phát triển các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.

Thường xuyên tổ chức hội thi, hội diễn, vừa tạo sân chơi thú vị, vừa tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới đến với người dân. Bên cạnh đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó giúp người dân có điều kiện để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hướng đến sự văn minh.

Đến nay, toàn huyện có 39.725/41.045 hộ được công nhận gia đình văn hóa (đạt 96,78 %), 13.917 gia đình văn hóa tiêu biểu. Ngoài ra, 64/64 ấp trên địa bàn huyện giữ vững danh hiệu văn hóa, 5 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 1 thị trấn văn minh đô thị. Phong trào củng cố, nâng chất gia đình, ấp, xã, cơ quan, đơn vị văn hóa đã được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Từ việc đồng thuận, đồng lòng và ý thức, trách nhiệm của người dân, nên việc nâng chất các danh hiệu trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Từ đó, mỗi năm, các địa phương đều đăng ký xây dựng những mô hình mới, góp phần tạo sự thay đổi, sáng tạo, điểm nhấn cho phong trào.

Tiêu biểu như: mô hình làm đèn đường “3 trong 1”; mô hình thu gom rác thải đạt hiệu quả thiết thực, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường (xã Cần Đăng); mô hình an toàn giao thông (xã An Hòa); mô hình vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng, đèn hoa các tuyến đường; lắp đèn đường giao thông nông thôn; tổ đổ cột bê-tông, cất nhà Đại đoàn kết”; lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh; an toàn giao thông; “Hòm thư tố giác tội phạm”; “Thu gom rác thải; ấp tự quản về môi trường”; hỗ trợ vốn, khoa học - kỹ thuật cho nông dân ứng dụng vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt…

Là một trong những địa phương có phong trào phát triển khá mạnh, những năm qua, xã Hòa Bình Thạnh đi đầu trong việc nâng chất các danh hiệu bằng những mô hình mới, sáng tạo, có chiều sâu. Năm nay, xã tập trung nhân rộng tuyến đường xây dựng hàng rào kiểu mẫu nông thôn mới gắn với nâng cấp lộ giao thông nông thôn, lắp bóng đèn chiếu sáng vào ban đêm. “Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình về cảnh quan môi trường. Người dân không chỉ làm hàng rào và lắp đèn đường, mà còn trồng hoa trước cửa nhà làm đẹp bộ mặt nông thôn. Khi triển khai thực hiện, bà con rất đồng tình…” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Thạnh Tô Văn Hùng chia sẻ.

Huyện Châu Thành là một trong những địa phương thực hiện tốt các hoạt động xã hội-từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người nghèo, xây cầu, làm đường, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học... Năm 2019, UBMTTQVN các cấp cùng các tổ chức thành viên đã vận động quỹ “Vì người nghèo - An sinh xã hội” trên 28 tỷ đồng, trong đó phát động trong đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tiết kiệm đóng góp trên 1,4 tỷ đồng.

Từ nguồn vận động trên, đã cất mới và sửa chữa trên 200 căn nhà Đại đoàn kết; kịp thời thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ khó khăn đột xuất, trợ giúp học hành, khám, chữa bệnh cho gần 15.000 trường hợp. Ngoài ra, còn vận động cất mới, sửa chữa 14 cây cầu nông thôn; nâng cấp, sửa chữa, rải đá hơn 120km đường nông thôn; mua xe chuyển bệnh miễn phí; trợ cấp hàng tháng cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi và khuyết tật… Qua đó, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Trường Huấn cho biết, thời gian tới, huyện Châu Thành chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, bình xét các danh hiệu văn hóa đúng thực chất; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp phát triển phong trào. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện tại cơ sở. Bên cạnh đó, chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; gắn kết việc phát triển phong trào “TDĐKXDĐSVH”  với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU