Nhiều giải pháp để kinh tế Tân Châu phát triển

23/01/2019 - 07:59

 - Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TX. Tân Châu phát triển ổn định, GRDP tăng 9,91% (năm 2017 chỉ đạt 6,89%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất đạt 7.266 tỷ đồng, đạt 102,68% so kế hoạch đề ra.

A A

Năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội TX. Tân Châu phát triển ổn định và bền vững. Trên lĩnh vực nông nghiệp, 3 mặt hàng sản xuất chủ lực là: lúa, cá và rau màu đều được giá, nông dân có “của ăn, của để”. Sản phẩm của nông dân làm ra, ngoài phục vụ đời sống hàng ngày, số dư còn lại, nông dân đã bán cho các doanh nghiệp, đầu mối xuất khẩu, từ đó mang về nguồn thu lớn cho gia đình và xã hội.

Năm 2018 tăng trưởng GRDP của thị xã đạt đến 9,91%, trong khi ở thời điểm năm 2017, chỉ đạt 6,89%. Điều này chứng tỏ, cùng với nền kinh tế của cả nước, của tỉnh, nền kinh tế TX. Tân Châu đã có dấu hiệu phục hồi và phát triển. Trong phát triển kinh tế, thị xã dựa vào 3 trụ cột chính là nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Năm 2018, khu vực nông - lâm - thủy sản có mức tăng trưởng 5,95%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,89% và thương mại - dịch vụ tăng 10,29%. “Năm 2018 được xem là năm “được mùa lẫn trúng giá”, giá lúa trên đồng ruộng trong suốt 3 vụ luôn ở mức cao, cụ thể lúa IR50404 có mức giá từ 5.300 đồng/kg trở lên. Trong 3 vụ mùa của năm, bình quân mỗi công lúa thu hoạch, nông dân lãi thấp nhất 2,1 triệu đồng/công, tương đương 21 triệu đồng/ha. Với mức giá này, nông dân rất phấn khởi, vì nghề “làm ruộng” đã nuôi sống gia đình” - ông Phan Phú Cường (xã Tân Thạnh, TX. Tân Châu) phấn khởi.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân thăm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty Cổ phần Việt Úc An Giang

Ngoài đảm bảo 3 yếu tố năng suất, chất lượng và hiệu quả, nền nông nghiệp TX. Tân Châu hiện đang tiến đến thực hành nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, đây chính là tiền đề quan trọng để nông nghiệp phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. “TX. Tân Châu tự hào có được Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản ở cồn Vĩnh Hòa do Công ty Cổ phần Việt Úc An Giang thực hiện. Người nông dân trên địa bàn sẽ được hưởng lợi rất lớn từ dự án này bởi bà con sẽ mua được con giống khỏe, sạch bệnh, an toàn sinh học để mang về nuôi, phát triển kinh tế gia đình” - bà Trần Thị Huệ (nông dân nuôi cá tra giống xã Vĩnh Hòa, TX. Tân Châu) khẳng định.

Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, năm qua, lĩnh vực thương mại - dịch vụ trên địa bàn có bước phát triển vượt bậc. Các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, Hội chợ thương mại biên giới, xúc tiến mở rộng thị trường, hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đến các địa phương trong và ngoài tỉnh đã góp phần nâng doanh thu bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội. Năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn TX. Tân Châu đạt 6.689 tỷ đồng, đạt 100,9% kế hoạch đề ra. Hoạt động kinh tế biên mậu tiếp tục phát triển, hàng hóa trong tỉnh, khu vực ĐBSCL tiếp tục xuất vào thị trường Campuchia, các nước ASEAN qua Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, với tổng giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu là 492 triệu USD.

“Kết quả của năm 2018 là tiền đề rất quan trọng để Đảng bộ TX. Tân Châu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong cả nhiệm kỳ. Sở dĩ đạt được kết quả như thế, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Tân Châu đã đề ra 3 chương trình mang tính đột phá. Đó là xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị; khai thác lợi thế kinh tế biên mậu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Từ 3 chương trình đột phá này, nửa nhiệm kỳ qua đã có 17/18 chỉ tiêu thực hiện đạt trên 50%” - Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Minh Hùng phân tích.

Năm 2019, TX. Tân Châu đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn một cách toàn diện. Cụ thể, trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ, mục tiêu phát triển lĩnh vực này theo hướng đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú, đa dạng của người tiêu dùng; phát huy các lợi thế, tiềm năng về biên giới, gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Trên lĩnh vực nông nghiệp, thị xã sẽ phát triển theo hướng bền vững, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn, chủ động phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường…

Bài, ảnh: MINH HIỂN