Nhiều giải pháp đột phá, khôi phục phát triển huyện Chợ Mới

03/03/2022 - 03:40

 - Năm 2022, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đặt 12 chỉ tiêu phấn đấu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Kiên trì với “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).

A A

Đặc biệt, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cho các sản phẩm lợi thế của địa phương, huyện Chợ Mới sẽ tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện tốt tiêu chí nông thôn mới, nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất và nhân rộng mô hình sản xuất đạt hiệu quả, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh (SXKD); phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Huyện thực hiện nhiều giải pháp thu hút đầu tư, xã hội hóa, mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực cầu, đường giao thông, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị… huy động tốt nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dạy và học; giải quyết tốt lao động, việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo. Quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách và các nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng cường bảo vệ môi trường. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kiên quyết đẩy lùi các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, ma túy và giảm thiểu tai nạn giao thông đến mức thấp nhất.

Phát huy hiệu quả, thế mạnh của các khu du lịch

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng cho biết, năm 2022, phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao (121,9 tỷ đồng). Thu nhập bình quân đầu người từ 60 triệu đồng/người/năm. Từ 98% cơ sở SXKD trở lên đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Huy động học sinh các cấp, học sinh tốt nghiệp các cấp từ 99% trở lên; 46,99% trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 62,88% trở lên. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,3%; 95,5% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt 83% trở lên. Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính huyện đạt tốp đầu so các huyện, thị xã, thành  phố trong tỉnh và thêm 3 xã: Hòa Bình, Nhơn Mỹ, Mỹ Hội Đông đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Cù Minh Trọng cho biết, Chợ Mới tiếp tục xác định nông nghiệp là “trụ đỡ” phát triển kinh tế của huyện. Năm 2022, huyện sẽ tập trung chỉ đạo các ngành liên quan xây dựng mã vùng trồng cho 1.000ha lúa, cây ăn trái, hoa màu và các sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đưa lên sàn giao dịch điện tử, góp phần tăng thu nhập cho người dân, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Phát huy tối đa lợi thế của ngành nông nghiệp để ổn định và phát triển KTXH. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, nhất là đảm bảo thị trường tiêu thụ nông sản; tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất, gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Khuyến khích sản xuất sản phẩm hàng hóa đạt tiêu chuẩn VietGAP, kết nối sản xuất theo hợp đồng liên kết… gắn với kêu gọi nhà đầu tư phát triển các cơ sở, nhà máy chế biến nông sản.

Trong lĩnh vực công nghiệp, phát huy thế mạnh 13 làng nghề truyền thống và các cơ sở sản xuất, Chợ Mới tạo điều kiện để cơ sở, doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất, mở rộng hoạt động SXKD, tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ về chính sách khuyến công, hỗ trợ phát triển kinh tế. Rà soát quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... Trong đó, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp phục vụ nông, thủy sản.

Xây dựng mã vùng trồng cho cây ăn trái, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Trong đầu tư xây dựng, Chợ Mới quyết tâm thực hiện 3 công trình trọng điểm là giải phóng, đền bù và thi công đoạn đường kênh Xáng A-B, với nguồn vốn 499 tỷ đồng, công trình đường vòng 3 xã cù lao Giêng, vốn trên 50 tỷ đồng và công trình cầu kênh Xáng nội ô thị trấn Chợ Mới. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt, vì phục vụ cho du lịch (DL) và vận chuyển tiêu thụ nông sản xoài 3 xã cù lao Giêng và phát triển KTXH. Bên cạnh đó, đôn đốc tiến độ thi công siêu thị Co.opmart thị trấn Chợ Mới và thị trấn Mỹ Luông; cầu Long Điền B - Kiến Thành…

Đảng bộ, chính quyền huyện Chợ Mới tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư đa dạng loại hình thương mại - dịch vụ - DL phủ khắp địa bàn nông thôn. Gắn với quy hoạch, đầu tư nâng cấp, phát triển mới chợ, trung tâm thương mại, xây dựng siêu thị, chợ đầu mối… Xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm, nhất là nông sản. Khởi động các hoạt động DL trong điều kiện bình thường mới.

Tin rằng với nhiều giải pháp trọng tâm, niềm tin, động lực mới và khát vọng mới, sự quyết tâm đoàn kết một lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện cù lao Chợ Mới sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt so nghị quyết của Huyện ủy đề ra; đưa huyện nhà phát triển mạnh mẽ.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU