Nhiều kết quả nổi bật thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

14/07/2021 - 05:41

 - Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã đạt nhiều kết quả nổi bật: tỷ lệ tham gia BHYT đạt trên 90%, vượt chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo theo luật định; công tác giám định được đổi mới, đảm bảo sử dụng quỹ BHYT hiệu quả.

A A

Số người tham gia BHYT tăng trưởng ấn tượng qua các năm, năm 2020, số người tham gia BHYT tăng 322.103 người so năm 2015, nâng tổng số người tham gia BHYT đến cuối năm 2020 là 1.725.443 người (đạt 90,37% dân số), vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 0,37%, “về đích” trước thời hạn (mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ bao phủ BHYT 90%). Đây là tiền đề để tỉnh phấn đấu đạt được mục tiêu đến năm 2021 có 91% dân số tham gia BHYT và đến năm 2025 đạt 95%.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng 27 cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT (18 cơ sở công lập, 9 cơ sở ngoài công lập). Triển khai KCB BHYT tại 189 cơ sở KCB (tuyến tỉnh 6, tuyến huyện 31, tuyến xã 152). Nhờ đó, người tham gia BHYT có thể lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu tại tuyến huyện, xã phù hợp nơi cư trú hoặc nơi làm việc. Các quy định về thông tuyến huyện, tuyến tỉnh nội trú theo quy định của luật BHYT, cũng như việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC), sử dụng thẻ BHYT để KCB trên ứng dụng VssID - BHXH số… tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT tiếp cận dịch vụ y tế, giúp giảm TTHC mỗi khi người bệnh phải chuyển tuyến, góp phần thuận lợi cho việc tiếp cận các dịch vụ y tế của người có thẻ BHYT.

Qua 6 năm thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung (giai đoạn 2015-2020) toàn tỉnh có hơn 25 triệu lượt KCB được quỹ BHYT thanh toán, quỹ BHYT chi trả hơn 7.228 tỷ đồng. Nhiều trường hợp KCB kỹ thuật cao, chi phí lớn được quỹ BHYT chi trả, giảm gánh nặng cho bệnh nhân và gia đình. 6 tháng đầu năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thanh toán chi phí KCB BHYT cho 1.967.988 lượt người KCB, với số tiền chi KCB BHYT trên 663.800 triệu đồng, chiếm 48,04% dự toán được giao năm 2021, thấp hơn 3,92% so dự toán 6 tháng đầu năm; dự toán còn lại đến hết năm 2021 là 717.946 triệu đồng. Tỷ lệ cơ sở KCB kết nối liên thông dữ liệu đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT gửi đúng ngày 96%.

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang ký kết kế hoạch phối hợp với Sở Y tế

Quyền và lợi ích của người tham gia BHYT luôn được mở rộng và đảm bảo. Ngành BHXH thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, hoàn thành liên thông hệ thống phần mềm giám định BHYT giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB nhằm cải tiến TTHC trong KCB, nâng cao hiệu quả công tác giám định BHYT, quản lý, sử dụng quỹ BHYT. Việc kết nối liên thông dữ liệu của các cơ sở y tế với hệ thống thông tin giám định góp phần thay đổi quy trình KCB tại cơ sở y tế, giúp người bệnh giảm thời gian làm thủ tục khi đến KCB, cập nhật kịp thời các thay đổi về thông tin trên thẻ BHYT.

Với các cơ sở KCB, cổng tiếp nhận đã cung cấp các chức năng giúp nhân viên y tế xác định được thông tin, quyền lợi hưởng BHYT của người bệnh; cung cấp cho bác sĩ lịch sử KCB và các chỉ định, kết quả điều trị trước đó của người bệnh. Đặc biệt, việc công khai, minh bạch thông tin thường xuyên cùng những cảnh báo, phân tích của cơ quan BHXH về sự bất thường trong thanh toán BHYT giúp cán bộ quản lý bệnh viện điều chỉnh, giảm những nội dung chi quá mức cần thiết.

Với cơ quan BHXH, hệ thống thông tin giám định BHYT đã cung cấp các chức năng theo dõi, hiển thị bằng các bản đồ, biểu đồ trực quan được tự động cập nhật thông qua phần mềm giám sát giúp BHXH các tỉnh có thông tin cập nhật, tổng quan, theo dõi tình hình sử dụng quỹ BHYT, thực hiện dự toán, đánh giá mức độ gia tăng tần suất KCB, chi phí ở từng tuyến, hạng bệnh viện và chi tiết đến từng cơ sở y tế. Kết quả thực hiện Luật BHYT những năm qua tiếp tục khẳng định rõ nét: cùng ngân sách nhà nước, quỹ BHYT là nguồn tài chính công đóng góp đáng kể cho việc KCB của người tham gia BHYT, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn cho biết, hiện nay, tỉnh còn 4 huyện, tương ứng 7 xã và 10 khóm, ấp được ngân sách nhà nước hỗ trợ BHYT; trong đó, tăng mới 1 xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn), ấp La Ma (xã Vĩnh Trường) và ấp Búng Lớn (xã Nhơn Hội, huyện An Phú). Như vậy, tỉnh đã giảm 21 xã, 55 khóm, ấp không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ BHYT. Theo ước tính, giảm khoảng 71.000 người, người dân ở những địa bàn này không còn được hỗ trợ thẻ BHYT phải chủ động tham gia BHYT trước khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng. Người dân cần liên hệ với cơ quan BHXH hoặc đại lý thu BHXH, BHYT, các bưu điện văn hóa xã để được hướng dẫn tham gia BHYT. Hiện tại, toàn tỉnh có 1.729.007 người tham gia BHYT, đạt 98,35% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, chiếm khoảng 90,46% dân số tham gia BHYT.

Do vậy, cần tuyên truyền, vận động 71.000 người tham gia BHYT trở lại theo các nhóm đối tượng khác và phát triển thêm 28.938 người để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường, việc giảm đáng kể số lượng thẻ BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ, nhiệm vụ phát triển số người tham gia BHYT nặng nề hơn. Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân những lợi ích và rủi ro khi không có BHYT để người dân thấy sự cần thiết phải tham gia BHYT giảm thiểu gánh nặng kinh tế khi ốm đau, bệnh tật, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 tham gia BHYT, góp phần mở rộng các đối tượng tham gia, tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân đảm bảo an sinh xã hội.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU