Nhiều kỳ vọng gửi gắm đến đại hội

31/10/2019 - 08:11

 - Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh An Giang lần III-2019 là sự kiện chính trị quan trọng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS. Tại đại hội lần này, các đại biểu và nhân dân đều kỳ vọng công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn mới sẽ có nhiều đổi mới, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương An Giang.

A A

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trương Hoàng Trọng: tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Giai đoạn 2014-2019, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức thành viên và các ngành liên quan tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nói chung và đồng bào DTTS nói riêng nắm rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Qua đó, góp phần phát triển toàn diện kinh tế-xã hội (KT-XH), giảm nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển vùng đồng bào dân tộc.

Bên cạnh những cố gắng đã đạt được, việc triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc còn chậm, chưa kịp thời, các nguồn lực đầu tư còn hạn chế nên đời sống nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo, tái nghèo còn cao. Do đó, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh mong rằng, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có uy tín; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn.

Hòa thượng Chau Sơn Hy, Trụ trì chùa Sà Lôn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Tri Tôn: phát huy vai trò của các chức sắc phật giáo Nam Tông Khmer

Ban Trị sự Phật giáo huyện Tri Tôn tiếp tục định hướng cho các vị chức sắc, sư sãi, ta à cha, ban quản trị và phật tử phải luôn sát cánh cùng chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội của địa phương trong việc tuyên truyền, vận động các tín đồ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Tích cực ngăn chặn hoạt động tuyên truyền chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của kẻ xấu, nhằm thực hiện tốt quan điểm “tốt đời, đẹp đạo”.

Diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc khởi sắc

Các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho sự phát triển của phật giáo nói chung và phật giáo Nam Tông nói riêng về xây dựng phát triển cơ sở thờ tự, các điểm chùa đào tạo tăng sinh (cơ sở vật chất, kinh phí) để duy trì và phát triển công tác đào tạo tăng sinh. Các ngành chức năng tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các vị trụ trì, ta à cha, ban quản trị các chùa để nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm công dân trong phát triển KTXH và ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Haji Jacky, Trưởng ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh: đồng bào DTTS Chăm tích cực phát huy nội lực, hội nhập, lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần

Phát huy những kết quả đạt được, đồng bào DTTS Chăm tích cực phát huy nội lực, tích cực hưởng ứng các phong trào do các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phát động. Ban Đại diện luôn nỗ lực, phát huy tốt vai trò làm cầu nối giữa cộng đồng Chăm với cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành các cấp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con tín đồ để đề ra phương hướng giải quyết kịp thời những vấn đề bà con còn vướng mắc.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy, giữ gìn và bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và tôn giáo. Đặc biệt, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa nhập cộng đồng, hòa nhập tôn giáo. Tích cực tham gia thực hiện xây dựng nếp sống mới, toàn dân đoàn kết một lòng xây dựng đời sống văn hóa, gia đình Islam văn hóa, bài trừ mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội…

Ông La Việt, Chủ tịch Hội Tương tế người Hoa TP. Châu Đốc: đoàn kết, phát huy tiềm năng lợi thế của người Hoa trong phát triển KTXH

Được sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương về thực hiện chính sách phát triển KTXH, đời sống nhân dân được ổn định, kinh tế phát triển, an ninh trật tự được đảm bảo. Đại bộ phận người Hoa trên địa bàn thành phố đều có mức sống từ khá trở lên, từ đó bà con có điều kiện hơn trong tham gia các hoạt động xã hội-từ thiện.

Thời gian tới, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục khơi dậy, phát huy tiềm năng, lợi thế của người Hoa trong công cuộc đổi mới đất nước, phát triển KTXH ở địa phương. Đồng thời, quan tâm đến việc giáo dục cho các DTTS nói chung, duy trì tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS Hoa nói riêng. Ngoài ra, thường xuyên tiếp xúc, đi sâu nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người dân, để kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của bà con. Đặc biệt, phát hiện những nhân tố tích cực, lợi thế làm ăn kinh tế, để động viên, khai thác, tạo điều kiện giúp đỡ, phát huy tiềm năng, kinh nghiệm, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

KHÁNH MY