Nhiều người hay lên mạng “chửi vu vơ”, làm sao bây giờ ông giáo?

08/06/2024 - 08:24

 - Việc “nói xấu” hay “chửi xéo” trên mạng hiện nay khá phổ biến đó. Tuy nhiên, đây không phải là cách hành xử văn minh, chúng ta cần phải tránh. Bởi khi “chửi vu vơ” như vậy, chưa chắc người mình “muốn chửi” đọc được hoặc hiểu được...