Nhiều nhà máy thủy sản gặp khó khăn với “3 tại chỗ”

07/10/2021 - 06:19

 - Cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, tính đến tháng 9-2021, đã có 176 trong số 449 nhà máy chế biến thủy sản khu vực phía Nam đã ngừng sản xuất (chiếm 39,2%), do không đáp ứng điều kiện sản xuất “3 tại chỗ”. Các nhà máy chế biến thủy sản duy trì hoạt động công suất trung bình đạt khoảng 30-40%. Các địa phương có số nhà máy chế biến ngừng sản xuất nhiều nhất là: TP. Cần Thơ, tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

A A

Nhà máy thủy sản nỗ lực sản xuất

Theo Trung tâm Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản vùng 6 - Cần Thơ, có 19 nhà máy chế biến thủy sản đăng ký hoạt động xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang.

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và không đáp ứng điều kiện sản xuất “3 tại chỗ”, có 6 nhà máy chế biến thủy sản đã tạm ngưng hoạt động sản xuất (chiếm 19%).

HOÀNG XUÂN