Những đóng góp tích cực của Việt Nam trong các hoạt động của LHQ

07/06/2019 - 14:00

Trong hơn 3 thập kỷ là thành viên của Liên Hợp Quốc (LHQ), mối quan hệ Việt Nam và LHQ ngày càng được củng cố và phát triển.

A A

Theo QUANG HUY (VOV)