Nói chuyện chuyên đề “Vai trò, vị trí và tình hình văn học - nghệ thuật hiện nay”

25/06/2020 - 05:20

 - Chiều 24-6, Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Vai trò, vị trí và tình hình văn học - nghệ thuật hiện nay”, do nhà thơ Hữu Thỉnh (Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam) làm diễn giả. Tham dự buổi nói chuyện gồm đông đảo hội viên Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; giáo viên dạy môn Văn ở các trường THCS, THPT trong tỉnh; sinh viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học An Giang.

A A

Hoạt động nhằm giúp các hội viên, giáo viên, sinh viên nắm bắt, nhận thức đúng vai trò của văn học- nghệ thuật trong tình hình mới, làm tiền đề để định hướng trong sáng tác, giảng dạy; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc trong văn học - nghệ thuật.

G.K