Nơi định hướng tư tưởng cho thanh niên

26/05/2020 - 04:59

 - Được thành lập với vai trò góp phần bồi dưỡng kiến thức, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN), Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh An Giang (gọi tắt là Câu lạc bộ) đang dần phát huy vai trò, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng lý luận của Đảng trong xu hướng phát triển của mạng xã hội hiện nay.

A A

Đoàn viên, thanh niên sống đẹp những ngày dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Câu lạc bộ (CLB) là mô hình tập hợp các cán bộ Đoàn, ĐVTN yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên CNXH trong giai đoạn mới.

Đây còn là sân chơi giúp ĐVTN được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay. Đặc biệt như mạng xã hội, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các luồng tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về hiện trạng đất nước, các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong giai đoạn hiện nay.

“Góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát hình thành lý luận khoa học. Đặc biệt, vai trò tập hợp cán bộ Đoàn, ĐVTN thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên mạng xã hội; đồng thời  tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp và nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận trong ĐVTN.

Với ý nghĩa đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã quyết định thành lập CLB gồm 15 người, theo cơ cấu: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Việc tổ chức hoạt động CLB là một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác lý luận của Đoàn, góp phần giải quyết những vấn đề mang tính lý luận đặt ra từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào của tuổi trẻ” - Chủ nhiệm CLB Lê Thanh Tiền cho biết.

Đến nay, CLB đã tổ chức được 3 buổi sinh hoạt (1 buổi/quý). Nội dung sinh hoạt gồm: các ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc, đất nước; Tuổi trẻ An Giang nhớ lời Di chúc theo chân Bác; 90 năm ngày thành lập Đảng; Tuổi trẻ An Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng; Tuổi trẻ An Giang sắt son niềm tin với Đảng; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Những buổi sinh hoạt còn để phát động các phong trào thi đua trong tuổi trẻ, giới thiệu gương điển hình thanh niên tiên tiến; phát động phong trào quyên góp sách hay; viết bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và mạng xã hội; viết bài tham gia hội thảo khoa học.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ hướng đến sinh hoạt chuyên đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhân dịp Đại hội Đảng bộ các cấp; nắm dư luận trong thanh, thiếu niên An Giang trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp; định hướng các hoạt động văn hóa - văn nghệ trong các cấp bộ Đoàn chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”- Chủ nhiệm CLB Lê Thanh Tiền chia sẻ thêm.

 Hiện nay, toàn tỉnh có 8 CLB gồm: 1 cấp tỉnh và 7 cấp huyện. Điển hình là CLB Lý luận trẻ huyện Chợ Mới. Thành lập hơn 4 tháng nay, với sự tham gia của hơn 11 thành viên là Bí thư Chi đoàn cơ sở trong toàn huyện. CLB có chức năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm không đúng mực, thù địch trên internet, mạng xã hội cho thanh, thiếu niên toàn huyện, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng lý luận của Đảng trong xu hướng phát triển của mạng xã hội hiện nay. Dù thành lập chưa lâu nhưng các thành viên trong CLB luôn duy trì việc liên hệ nhóm trên mạng zalo, tăng cường đăng tải, định hướng các thông tin tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (9-1), 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3-2)…

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, CLB bắt tay ngay vào thực hiện những phần việc thiết thực. Sau khi đã vận động nguồn xã hội hóa được 100 chai nước rửa tay khô, 300 khẩu trang vải, CLB đã tổ chức cấp phát miễn phí cho người dân nhằm góp phần phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Có thể nói, CLB Lý luận trẻ được thành lập với vai trò là một “sân chơi” cho cán bộ, ĐVTN trong lĩnh vực chính trị tư tưởng.

Việc xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc ứng phó kịp thời và tạo ra những sản phẩm tuyên truyền cụ thể để đấu tranh, phản bác trước những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội là việc mà các thành viên của CLB Lý luận trẻ cần nâng cao thực hiện.

PHƯƠNG LAN